Шановні відвідувачі!

Ви знаходитесь на веб-сторінці викладача спеціальної дисципліни: 

 • «Паразитологія»

 

Я, Ткаченко Віктор Юрійович, радий Вас вітати !

На замітку

 

Мета навчальної дисципліни «Паразитологія»:

 • Навчити студентів основних методів діагностики та організації лікувально-профілактичних заходів проти збудників інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин.

Завдання:

 • Формувати у студентів лікарське мислення

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • Коротку історію, біологічні основи паразитології, загальні дані про інвазійні хвороби, економічні збитки, спричинені паразитарними хворобами, основи морфології та біології збудників, епізоотологію, патогенез, симптоми, хвороби, патологоанатомічні зміни, діагностику та лікування, організацію загальних і спеціальних заходів щодо профілактики найпоширеніших інвазійних хвороб сільськогосподарських та промислових тварин.

 

вміти:

 • відбирати матеріал та дослідити його на основні  гельмінтози, протозоонози та саркоптоідози;

 • розрахувати дозу та потребу антигельмінтиків, інсектоакарицидів, антипротозойних препаратів і практично застосовувати їх як для окремих, так і для групи тварин, складати план ліквідації інвазійного захворювання в господарстві, проводити дезінвазію, дезінсекцію, дезакаризацію приміщень та оформляти акти на їх проведення.

Програма навчальної дисципліни «Основи радіоекології»

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ

Тема 2 Біологічні основи паразитології

Тема 3. Загальні дані про інвазійні хвороби.

Тема 4. Протипаразитарні заходи

Тема 5. Загальні дані про гельмінти та хвороби, які вони викликають

Тема. 6 Діагностика гельмінтозів

Тема 7. Трематодози

Тема 8 Моногенеози

Тема 9 Цестодози

Тема 10. Акантоцефальози

 

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Нематодози

Тема 2.Загальні дані про комах, та хвороби, які вони викликають

Тема 3. Ентомози

 

Змістовий модуль 3.

Тема 1. Комахи – переносники збудників заразних хвороб

Тема 2.Акариформі кліщі та хвороби, які вони викликають

Тема 3. Паразитоформні кліщі.

 

 

Змістовий модуль 4.

Тема 1. Загальні дані про найпростіших та хвороби, які вони викликають.

Тема 2.Піроплазмідози

Тема 3. Кокцидіози

Тема 4 Саркомастигофорози та мікроспородіози

Тема 5 Ціліатози

Тема 6. Прокаріоти та хвороби, які вони викликають.

 

Самостійна робота

 1. Вступ. Визначення та зміст ветеринарної паразитології, зв`язок її з біологічними, медичними та вет. науками. Коротка історія розвитку паразитології. Економічні збитки від паразитарних хвороб.

 2. Походження паразитизму та поширення його в природі.

 3. Загальні дані про інвазійні хвороби. Патогенність та вірулентність. Паразитоносійство. Суперінвазія.

 4. Роль ветеринарних заходів щодо охорони здоров`я людини від антропозоонозів.

 5. Загальні дані про гельмінтів. Систематика гельмінтів. Профілактичні, лікувальні та діагностичні дегельмінтизації.

 6. Оцінка проведених протигельмінтозних заходів.

 7. Діагностика гельмінтозів. Компресорний метод досслідження тварин живителя (хазяїв). Трихінелоскопія.

 8. Метод перетравлення в шлунковому соку. Збір, фіксація та етикетування гельмінтів.

 9. Систематика трематод.

 10. Парамфістоматидози жуйних.

 11. Єхіностоматидози водоплавної птиці.

 12. Моногенеози. Основи морфології та біології. Систематика.

 13. Систематика цестод.

 14. Мультицентоз – ценуроз церебральний.

 15. Дипілідіоз м`ясоїдних.

 16. Ботріоцефальоз риби.

 17. Лігулідози риб та птиці.

 18. Систематика акантцефальзів. Поліморфоз качок.

 19. Нематодози. Токсокароз. токсаскаріоз.

 20. Гемонхоз жуйних.

 21. Сингамоз птахів.

 22. Тетрамероз качок.

 23. Філометроідоз кролів.

 24. Неоаскаріоз телят.

 25. Анкілостоматизози м`ясоїдних.

 26. Дирофіляріоз собак.

 27. Токсаскаріоз.

 28. Систематика нематод.

 29. Ветеринарна ентомологія.Основи морфології та біології комах.

 30. Естроз овець.

 31. Рінестроз коней.

 32. Вольфартіоз.

 33. Мелофолоз овець.

 34. Малофагози коней, ВРХ, м`ясоїдних.

 35. Симуліотоксикоз.

 36. Екологічні проблеми, які виникають при застосуванні інсектицидів.

 37. Систематика акариф. кліщів.

 38. Демодекоз собак.

 39. Кнемідокаптоз птахів.

 40. Варооз бджіл.

 41. Аргасові кліщі.

 42. Основи морфології, біології та систематики паразитифйорм. кіщів.

 43. Діагностика протозоонозів тварин.

 44. Лікувально – профілактичні заходи проти збудників протозойних хвороб.

 45. Заходи боротьби з піроплазмідозами.

 46. Бабезіоз коней.

 47. Бабезіоз овець.

 48. Бабезіоз собак.

 49. Еймеріоз ВРХ.

 50. Еймеріоз овець.

 51. Саркоцистоз.

 52. Криптоспоридіоз

 53. Криптоспоридіоз телят.

 54. Епізоотологія, патогенез та імунітет при кокциріозах.

 55. Основи морфології, біології та систематики саркомостігофор

 56. Основи морфології, біології та систематики мікроспоридій.

 57. Ноземоз бджіл.

 58. Основи морфології, біології та систематики циліат.

 59. Балантиріоз свиней. Хілодонельоз риби.

 60. Основи морфології, біології та систематики прокаріотів.

 61. Анаплазмоз овець.

 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

 

Базова

1 Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М., Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. – К.: Вища школа, 2003

2 Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М., Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум. - К: «Вища освіта», 2004

3 Галат В.Ф., Березовський А.В., Ткаченко В.Ю. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум. - Вінниця: «Нова книга», 2007

 

Допоміжна

1.Законодавство України про ветеринарну медицину – К., 1999.

2. Ветеринарна паразитологія / За ред.. Ю.Г. Артеменка – К.: Навчально-методичний центр Мінагропрому, 1998.

3 Галат В.Ф., Артеменко Ю.Г., Прус М.П. та ін. Практикум з паразитології. – К.: Урожай, 1999

4 Чернуха В.К. та ін. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай 1996.

5 Шевцов О.О., Орловський Б.Ф., Лисак Є.Б. Паразитологія (практикум) – К.: Вища школа, 1986.

6 Дахно І.С., Березовський А.В., Галат В.Ф. Атлас гельмінтів тварин. – К.: Вамілформ, 2011-118с.

7 Стибель В.В. Гельмінтози свиней. Навчальний посібник. –Львів.: Столом, 2004.-160с.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ
 

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now