Шановні відвідувачі!

Ви знаходитесь на веб-сторінці викладача спеціальної дисципліни: 

«Внутрішні незаразні хвороби»

 

Я, Ландаренко Людмила Сергіївна, рада Вас вітати !

На замітку

 

Мета навчальної дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби»:

 • Оволодіти теоретичними знаннями, практичними навичками (з клінічної діагностики, загальної профілактики і терапії внутрішніх хвороб тварин, їх етіології, патогенезу, симптомів, перебігу, діагностики, лікування та профілактики), а також терапевтичною технікою, основними лабораторними методами дослідження.

Завдання:

 • Навчити студентів досліджувати хворих тварин, ставити діагноз, призначати і проводити лікування, виготовляти різні форми лікарських речовин, робити записи у журналах первинного обліку та в історії хвороби, оволодіти навичками організації лікувальних і профілактичних заходів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • план і методи клінічного, лабораторного дослідження тварин, послідовність і методику дослідження окремих органів і систем, загальну профілактику, основні прийоми і методи терапевтичної техніки, окремі внутрішні хвороби тварин, методи лікування і їх профілактики.

 

вміти:

 • досліджувати хвору тварину, ставити діагноз, надавати лікувальну допомогу хворим тваринам, проводити диспансеризацію і організовувати профілактичні заходи щодо застереження незаразних хвороб тварин.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Клінічна діагностика внутрішніх незаразних хвороб тварин

Тема 1. Вступ

Тема 2. Основи клінічної діагностики внутрішніх незаразних хвороб тварин.

Тема 3. Дослідження серцево-судинної системи.

 

Змістовий модуль 2. Дослідження систем

Тема 1. Дослідження дихальної системи.

Тема 2. Дослідження системи органів травлення.

 

Змістовий модуль 3. Дослідження систем

Тема 1. Дослідження сечової системи.

Тема 2. Дослідження нервової системи.

 

Змістовий модуль 4. Основи загальної терапії

Тема 1. Дослідження системи крові.

Тема 2. Історія хвороби.

Тема 3. Загальна профілактика внутрішніх незаразних хвороб тварин.

 

Змістовий модуль 5. Методи терапії

Тема 1. Основи загальної терапії.

Тема 2. Методи терапії.

Тема 3. Терапевтична техніка.

 

Змістовий модуль 6. Внутрішні незаразні хвороби

Тема 1. Хвороби серцево-судинної системи.

Тема 2. Хвороби дихальної системи.

Тема 3. Хвороби системи травлення

 

Змістовий модуль 7. Хвороби систем

Тема 1. Хвороби печінки.

Тема 2. Хвороби сечової системи.

Тема 3. Хвороби нервової системи.

Тема 4. Хвороби системи крові.

 

Змістовий модуль 8. Хвороби обміну речовин

Тема 1. Хвороби обміну речовин і ендокринних органів.

Тема 2. Хвороби шкіри.

Тема 3. Отруєння.

 

Змістовий модуль 9. Хвороби молодняку та птиці

Тема 1. Хвороби органів травлення і печінки.

Тема 2. Хвороби органів дихання.

Тема 3. Хвороби обміну речовин.

Тема 4. Хвороби імунної системи.

Тема 5. Хвороби органів дихання птиці.

Тема 6. Хвороби органів травлення птиці.

Тема 7. Хвороби обміну речовин у птиці.

 

Змістовий модуль 10. Хвороби хутрових звірів. Диспансеризація сільськогосподарських тварин.

Тема 1. Хвороби органів травлення і печінки.

Тема 2. Хвороби обміну речовин.

Тема 3. Методика проведення диспансеризації сільськогосподарських тварин.

Самостійна робота

 1. Основи клінічної діагностики внутрішніх незаразних хвороб тварин.

 2. Дослідження серцево-судинної системи.

 3. Дослідження дихальної системи.

 4. Дослідження системи органів травлення.

 5. Дослідження сечової системи.

 6. Дослідження нервової системи.

 7. Дослідження системи крові.

 8. Історія хвороби.

 9. Основи загальної терапії.

 10. Методи терапії.

 11. Терапевтична техніка.

 12. Хвороби серцево-судинної системи.

 13. Хвороби дихальної системи.

 14. Хвороби системи травлення

 15. Хвороби печінки.

 16. Хвороби сечової системи.

 17. Хвороби нервової системи.

 18. Хвороби системи крові.

 19. Хвороби обміну речовин і ендокринних органів.

 20. Хвороби шкіри.

 21. Отруєння.

 22. Хвороби органів травлення і печінки молодняка.

 23. Хвороби органів дихання молодняка.

 24. Хвороби обміну речовин молодняка.

 25. Хвороби імунної системи молодняка.

 26. Хвороби органів дихання птиці.

 27. Хвороби органів травлення птиці

 28. Хвороби обміну речовин у птиці

 29. Хвороби органів травлення і печінки хутрових звірів.

 30. Хвороби обміну речовин хутрових звірів.

 31. Методика проведення диспансеризації сільськогосподарських тварин.

 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

 

Базова

1. Судаков М.О., Цвіліховський М.І., Береза В.І. та ін. Внутрішні незаразні хвороби тварин /За ред. М.О. Судакова. – К.: – Мета, 2002. – 352 с.

2. Левченко В.І., Судаков М.О., Мельник Й.Л. та ін. Клінічна діагностика хвороб тварин / За ред. В.І. Левченка. – К.: Урожай, 1995.  – 368 с.

3. Судаков М.О., Береза В.І.  та ін. Внутрішні незаразні хвороби сільськогосподарських тварин: Практикум. – К.: Вища шк., 1986. – 184 с.

 

Допоміжна 

1. Про ветеринарну медицину: Закон України. 16.11.2006.р.       № 361 – V.

2. Левченко В.І., Кондрахін І.П., Судаков М.О. та ін. Внутрішні хвороби тварин / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 1999. – Ч. 1. – 376 с.

3. Великий енциклопедичний словник. Ветеринарія /За ред. В.П. Шишкова. – М., 1998.

4. Левченко В.І., Влізло В.В.,. Кондрахін І.П. Ветеринарна клінічна біохімія / За ред. В.І. Шевченка і В.Л. Галласа. – Біла Церква, 2002. – 400 с.

5. Левченко В.І., Судаков М.О, Харута Г.Г. та ін. Ветеринарна диспансеризація сільськогосподарських тварин: Довідник / За ред.     В.І. Левченка. – К.: Урожай, 1991. – 304 с.

6. Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / За ред. В.І. Шевченка. – Біла Церква, 2004. – 608 с.

7. Левченко В.І.,.Кондрахін І.П, Влізло В.В. та ін. Внутрішні хвороби тварин / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2001. – Ч.2. – 544 с.

8. Левченко В.І., Кондрахін І.П, Богатко Л.М. та ін. Загальна терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин: Практикум  / За ред. В.І. Левченка. – Біла Церква, 2000. – 224 с.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ
 

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now