На замітку

Мета навчальної дисципліни «Основи стандартизації»:

 • Засвоєння програми курсу «Основи стандартизації» є базою для формування у майбутніх фахівців ветеринарної медицини відповідальності за раціональне використання і покращення якості продукції тваринництва.

 • Дисципліною передбачено вивчення державної системи стандартизації, розробки і виконання правил, які регламентують проведення організаційних , технологічних і економічних заходів по підвищенню якості продукції сільського господарства, порядку роботи і відповідальності за забезпечення виробництва високоякісної продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • Сутність, функції, цілі призначення і методичні основи Державної системи стандартизації сільськогосподарської продукції;

 • Структуру стандартів і ТУ;

 • Форми і методи управління якістю продуктів тваринництва;

 • Методи контролю і управління якістю продукції сільськогосподарського виробництва.

 

вміти:

 • застосовувати набуті знання із даної дисципліни на виробництві;

 • керуватись нормативною документацією з стандартизації, сертифікації продукції і систем якості продукції при вивченні спеціальних дисциплін, проходженні практики на виробництві та при виконанні курсових робіт.

Програма навчальної дисципліни «Основи стандартизації»

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальна характеристика стандартизації.

Тема 2. Основи стандартизації.

Тема 3. Органи стандартизації в Україні.

Тема 4. Основні положення Державної системи стандартизації.

Тема 5. Концепція діяльності зі стандартизації в Україні.

Тема 6. Система стандартизації у сільському  господарстві та галузі тваринницької сировини.

Тема 7. Міжнародна та регіональна діяльність України у сфері стандартизації.

Тема 8. Система забезпечення та керування якістю продукції. СУЯ - система управління якістю продукції. НАSSР - система управління безпекою продукції.

Тема 9. Визначення рівня якості продукції.

Тема 10. Вимоги стандартів до якості продукції сільського господарства та переробної галузі. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО.

 

Самостійна робота

 1. Коротка історія розвитку стандартизації.

 2. Види стандартів, їх побудова, характеристика, значення та зміст.

 3. Комплексна стандартизація, її зміст і структура.

 4. Порядок розробки та затвердження стандартів. Забезпечення підприємств стандартами та технічними умовами.

 5. Відповідальність за порушення вимог стандартів.

 6. Методи визначення економічної ефективності стандартизації при виробництві продукції тваринництва.

 7. Організація контролю на переробних підприємствах.

 8. Забезпечення якості тваринницької продукції на всіх етапах виробництва.

 9. Порядок розробки та впровадження комплексної системи управління якістю продукції.

 10. ДСТУ на м’ясо, молоко коров’яче, мед, рибу живу.

 11. Загальні правила, схеми та порядок проведення сертифікації.

 
 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

Базова

1.  Закон України «Про ветеринарну медицину». Київ, 2001.

2. Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів». Київ, 2002.

3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». Київ,2002.

4. О.М.Якубчак і інші «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» Київ ТОВ «БІОПРОМ» 2005, 800ст.

5. ДСТУ 4161-2003. Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.

6. ДСТУ ІSO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги.

 

Допоміжна

1. Г.І.Подпрятов,  В.І. Войцехівський, Л.М.Мацейко, В.І.Рожко, «Основи стандартизаціїю, управління якістю та сертифікація продукції рослинництва», видавництво «ТЕРЕН», 2011., 750ст.

 

Зв’язатись зі мною

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now