Шановні відвідувачі!

Ви знаходитесь на веб-сторінці викладача спеціальної дисципліни: 

«Акушерство, гінекологія та ш.о. с/г тварин»

 

Я, Овчарук Ніна Петрівна, рада Вас вітати !

На замітку

 

Мета навчальної дисципліни «Акушерство, гінекологія та ш.о. с/г тварин»:

 • оволодіти теоретичними знаннями, практичними навиками з фізіології, патології статевих процесів, осіменіння тварин, запліднення, вагітності, родів і післяродового періоду, трансплантації ембріонів, прогнозування відтворної функції корів, отримання та збереження молодняку, молочної залози, а також профілактики заплідненості.

Завдання:

 • формування у студентів лікарського мислення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • анатомію та фізіологію статевої системи самок і самців, методи одержання сперми від плідників, розрідження, зберігання та транспортування сперми, а також техніку безпеки під час експлуатації кріогенного обладнання; способи штучного осіменіння самок сільськогосподарських тварин і прийоми підвищення їх заплідненості, основи трансплантації ембріонів, фізіологію та патологію вагітності, родів, діагностику вагітності, фізіологію та патологію післяродового періоду, правила рододопомоги, прийому новонароджених та їх хвороби, анатомію, фізіологію та хвороби молочної залози, причини неплідності самок і методи її ліквідації.

 

вміти:

 • готувати інструменти та посуд для одержання сперми, оцінювати, розріджувати та розфасовувати сперму; визначати тічку і охоту в самок, штучно їх осіменяти і заповнювати необхідну документацію; визначати вагітність, надавати допомогу під час нормальних і патологічних родів, патологію вагітності та післяродового періоду, встановлювати діагноз, призначати і проводити лікувальні процедури, визначати причини захворювання молочної залози, неплідності сільськогосподарських тварин, проводити заходи попередження та їх ліквідації.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ в дисципліну Акушерство, гінекологія та ш.о. с/г тварин

Тема Вступ.

Тема 1.1. Особливості анатомії і фізіологія статевої системи самок і самців.

Тема 1.2. Нервово - гуморальна регуляція статевої функції в самок і самців. Фізіологія осіменіння.

Тема 1.3. Раціональне утримання, використання і особливості годівлі племінних плідників.

 

Змістовий модуль 2. Одержання сперми, оцінки якості, зберігання та транспортування сперми

Тема 1.4. Фізіологічні основи та методи одержання сперми від плідників.

Тема 1.5.Фізіологія і біохімія сперми. Методи оцінки якості сперми.

 

Змістовий модуль 3. Осіменіння самок та вагітність. Патологія вагітності родів та допомога при родах

Тема 1.6. Технологія розрідження, зберігання та транспортування сперми

Тема 1.7. Техніка штучного осіменіння самок і способи підвищення заплідненості. Трансплантація ембріонів.

Тема 1.8. Організація роботи плем. підприємств, плем. обєднань і пунктів ш.о.

Тема 2.1. Запліднення. Вагітність.

Тема 2.2. Фізіологія родів і післяродового періоду

Тема 2.3. Патологія вагітності.

Тема 2.4. Патологія родів і допомога при родах

 

Змістовий модуль 4. Патологія тварин в післяродовий період, хвороби новонароджених

Тема 2.5. Патологія в післяродовий період.

Тема 2.6. Фізіологічні особливості новонароджених та їх хвороби.

Тема 2.7. Фізіологія і патологія молочної залози.

 

Змістовий модуль 5. Гінекологія

Тема 3.1. Основні причини та форми неплідності.

Тема 3.2. Гінекологічні захворювання.

Самостійна робота

 1. Вступ. (Кращий досвід організації відтворення стада і одержання здорового приплоду в колективних, фермерських та індивідуальних господарствах)

 2. Особливості анатомії і фізіологія статевої системи самок і самців. (Особливості будови і топографії статевих органів самок с. г. тварин різних видів; будова яйцеклітини; роль придаткових статевих залоз; сперматогенез; особливості будови і функції статевих органів птиці)

 3. Нервово-гуморальна регуляція статевої функції в самок і самців. Фізіологія осіменіння. (Поняття про природне і штучне осіменіння самок; стимуляція і синхронізація статевої функції самок;  фізіологія осіменіння с.г. тварин)

 4. Раціональне утримання, використання і особливості годівлі племінних плідників. (Значення моціону для плідників. його види. режим використання плідників. підтримання статевої активності у плідників. відбір, вирощування та підготовка самців до використання)

 5. Фізіологічні основи та методи одержання сперми від плідників. (Техніка взяття сперми від плідників на штучну вагіну; асептичний спосіб взяття сперми від плідників; інші методи взяття сперми; санітарно-гігієнічні вимоги до одержання сперми; зовнішні ознаки еякуляції при взятті сперми)

 6. Фізіологія і біохімія сперми. Методи оцінки якості сперми. (Будова спермія; хімічний склад сперми; оцінка якості сперми об’єму, запаху, кольору, консистенції; оцінка розрідженої сперми; дія зовнішніх умов на спермії)

 7. Технологія розрідження, зберігання та транспортування сперми. (Санітарно-гігієнічні вимоги до розбавлення сперми; захисні функції гліцерину; зберігання сперми при t-196; підготовка сперми до заморожування; оцінка якості замороженої сперми; пристосування до зберігання та транспортування сперми)

 8. Техніка штучного осіменіння самок і способи підвищення заплідненості. Трансплантація ембріонів. (Час і кратність осіменіння; дозування сперми; суть трансплантації; донор, реципієнт. особливість осіменіння самок птиці; умови і фактори, що сприяють підвищенню заплідненості та багатоплідності)

 9. Організація роботи плем. підприємств, плем. обєднань і пунктів ш.о. (Штат плем.підприємств. вимоги до пунктів ш.о; права та обов’язки техніка ш.о. календар техніка ш.о.; вет.сан правила при ш.о.)

 10. Запліднення. Вагітність. (Розвиток навколоплідних оболонок; тривалість вагітності у тварин; зміни в організмі вагітних самок; утримання вагітних тварин; значення діагностики вагітності)

 11. Фізіологія родів і післяродового періоду. Взаємовідношення плода і родових шляхів. (Молочна залоза; молозиво; годівля новонароджених і породіль; допомога породіллям; тривалість стадій родового акту)

 12. Патологія вагітності. (Виворіт піхви; водянка плодових оболонок; повні і неповні аборти; наслідки абортів; лікування і профілактика абортів)

 13. Патологія родів і допомога при родах. (Вузькість тазу і родових шляхів; акушерські інструменти; травми тазового поясу; фетотомія; кесарів розтин)

 14. Патологія в післяродовий період. (Залежування після родів; виворіт матки; післяродова септицемія, піємія, сапремія; поїдання приплоду і посліду; профілактика хвороб післяродового періоду)

 15. Фізіологічні особливості новонароджених та їх хвороби. (Догляд за новонародженими. профілактика хвороб новонароджених)

 16. Фізіологія і патологія молочної залози. (Догляд за вим’ям; профілактика маститів; наслідки маститів; хвороби шкіри вимені)

 17. Основні причини та форми неплідності. (Економічні збитки від неплідності та яловості; природжена та набута неплідність; клінічне дослідження неплідності; малоплідність; заходи профілактики та усунення неплідності)

 18. Гінекологічні захворювання. (Гіпофункція та кіста яєчників; сальпінгіт, анафродизія та німфоманія; стимуляція статевої функції; андрологічна диспансеризація)

 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

 

Базова

1. Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. – К.: Мета, 2002.

2. Карташов І.І. Шарапа Г.С. Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. – К. Вища шк.., 1991.

 

Допоміжна

1.  Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології. – К.: Мета, 2002.

2. Інструкції зі штучного осіменіння корів та телиць. Затверджена 1 серпня 2001 р. №230. наказом Міністерства аграрної політики України

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ
 

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now