На замітку

Мета навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин»:

 • Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних закономірностей розвитку і суті патологічних процесів у взаємозв’язку з функціональними і структурними змінами в організмі хворих тварин, а також набуття навичок у посмертній діагностиці хвороб методом розтину трупів тварин і оформленням відповідних документів.

Завдання:

 • Вивчення розвитку і суті патологічних процесів у взаємозв’язку з функціональними і структурними змінами в організмі хворих тварин.

 • Набути навичок у посмертній діагностиці хвороб методом розтину трупів.

 • Навчитися правильно оформлювати відповідні документи.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • вчення про хворобу, етіологію і патогенез, загально паталогічні процеси, патологію органів і систем, патоморфологічну характеристику найпоширеніших інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин.

 

вміти:

 • проводити патофізіологічний експеримент, визначати функціональні і структурні зміни в органах і системах органів сільськогосподарських тварин, проводити розтин трупів загиблих тварин, відбирати патолого-анатомічний матеріал для лабораторних досліджень, оформляти документацію під час розтину, проводити діагностику різних хвороб патологічним методом.

Програма навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин»

Змістовий модуль 1. Загальна нозологія.

Тема Вступ. Історія розвитку патологічної фізіології і патологічної анатомії.

Тема 1.1. Вчення про хворобу.

Тема 1.2. Загальна етіологія.

Тема 1.3. Вчення про патогенез.

Тема 1.4. Хвороботворна дія чинників зовнішнього середовища.

Тема1.5. Реактивність організму.

 

Змістовий модуль 2. Загально патологічні процеси.

Тема 2.1. Розлади крово- і лімфообігу та місткості тканинної рідини.

Тема 2.2. Некроз.                                             

Тема 2.3. Атрофія.

Тема 2. 4. Дистрофія.

Тема 2.5. Гіпертрофія і регенерація

Тема 2.6. Смерть.

Тема 2.7. Запалення.

Тема 2.8. Розлади теплорегуляції.

Тема 2.9. Пухлини.

Тема 2.10. Вади розвитку.

 

Змістовий модуль 3. Спеціальна патологія.

Тема 3.1. Патологія серцево-судинної системи і органів кровотворення.

Тема 3.2. Патологія системи крові.

Тема 3.3. Патологія системи дихання.

Тема 3.4. Патологія системи  травлення.

Тема 3.5. Патологія печінки.

Тема 3.6. Патологія сечостатевої системи.

Тема 3.7. Патологія ендокринної системи.

Тема 3.8. Патологія нервової системи .

Тема 3.9. Патологія обміну речовин.

Тема 3.10. Отруєння.

Тема 3.11. Патоморфологія інфекційних хвороб.

Тема 3.12. Патоморфологія мікозів і мікотоксикозів.

Тема 3.13. Патоморфологія інвазійних хвороб.

 

Змістовий модуль 4. Розтин трупів сільськогосподарських тварин.

Тема 4.1. Розтин трупів сільськогосподарських тварин.

Самостійна робота

 1. Вступ. Історія розвитку патологічної фізіології та патологічної анатомії

 2. Визначення хвороби, періоди хвороби, класифікація хвороб.

 3. Етіологія, її види.

 4. Шляхи поширення патогенних факторів в організмі.

 5. Дія механічних факторів в організмі, фізичних, хімічних чинників

 6. Імунітет, реактивність та резистентність

 7. Відмінність тромбу від посмертного кров’яного згустка. 

 8. Некроз

 9. Атрофія та її види.

 10. Жирова та мінеральна дистрофія.

 11. Періоди та ознаки смерті.

 12. Класифікація запалень.

 13. Види графіків лихоманки.

 14. Вади розвитку

 15. Поняття про гіпертонію, гіпотонію, шок, колапс

 16. Патологія крові та кровотворних органів.

 17. Види запалення легенів.

 18. Емфізема легень (альвеолярна, інтерстиціальна)

 19. Патологія шлунка  та кишечника.

 20. Цироз печінки.

 21. Патологія нирок.

 22. Патологія щитовидної залози

 23. Патологія  прищитовидних та надниркових залоз

 24. Патологія периферичної нервової системи.

 25. Кетози

 26. Аліментарна дистрофія

 27. Пат зміни при отруєнні мінеральними ядами.

 28. Кормові отруєння

 29. Пат зміни при хронічних інфекційних хворобах.

 30. Вірусні хвороби

 31. Пат зміни при мікозах, при мікотоксикозах.

 32. Патоморфологія інвазійних хвороб.

 
 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

Базова

 1. Налётов Н.А. Паталогическая физиология и паталогическая анатомия сельскохозяйственных животных. – М.: Агропромиздат, 1991. -350с.

 2. Нальотов М.О. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин. К.: Вища школа, 1978. -384 с.

 3. Урбанович П.П., Потоцький М.К. Патологічна анатомія тварин. – К.: Ветінформ, 2008. -879 с.

 4. Мазуркевич А.Й., Урбанович П.П., Василик Н.С. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. – В.: Нова книга, 2008. -343 с.

 5. Жаров А.В., Шишков В.Г., Жаков М.С. Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 2003. -508 с.

 

Допоміжна

 1. Забелло Э.М. Патологічна анатомія інфекційних хвороб тварин. – К.: Аргарна наука, 1997. 246 с.

 2. Жаров А.В., Іванов И.В., Стрельников А.П. Вскрытие и патолого-анатомическая диагностика болезней животных. – М.: Колос, 2003. -398 с.

 3. Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина. – М.: Колос, 2001. -263с.

 4. Кокуричев П.И. Атлас патологической анатомии.  –Л.: Колос, 1973

 

Зв’язатись зі мною

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now