Шановні відвідувачі!

Ви знаходитесь на веб-сторінці викладача спеціальної дисципліни «Анатомія і фізіологія с/г тварин»

 

Я, Романенко Ніна Михайлівна, рада Вас вітати !

На замітку

Мета навчальної дисципліни:

 • Оволодіти теоретичними знаннями будови організму тварин, будови та особливостей окремих органів різних видів тварин, положення їх в організмі та фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі, практичними навичками роботи з натуральними предмети, боєнським матеріалом, сухими і вологими препаратами.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 

знати:

 • будову, топографію, функції органів і систем органів та організму тварин, їх порівняльно-анатомічні та вікові особливості, фізіологічні константи для різних видів тварин, загальні фізіологічні та біологічні поняття, фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі, та вплив на них факторів зовнішнього середовища.

 

вміти:

 • користуватися мікроскопом, схематично замальовувати гістопрепарати, малюнки, володіти технікою препарування м’язів, судин, нервів та ін., визначати на тваринах положення кісток у скелеті, топографію внутрішніх органів, вимірювати температуру, тиск крові, підраховувати пульс, дотримуватись правил техніки безпеки і особистої гігієни під час роботи з тваринами, трупним матеріалом при лабораторних дослідженнях.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ

Тема 1. Вступ

Тема 2. Загальна цитологія

Тема 3. Гістологія з основами ембріології

 

Змістовий модуль 2. АНАТОМІЯ

Тема 1.Органи, апарати та системи органів тваринного організму

Тема 2. Будова скелету.

Тема 3. З’єднання кісток скелета.

Тема 4. М’язова система.

Тема 5. Система органів шкірного покриву.

 

Змістовий модуль 3. АНАТОМІЯ

Тема 6. Органи травлення.

Тема 7. Органи дихання.

Тема 8. Система крово- і лімфообігу, кровотворення  та імунного захисту.

 

Змістовий модуль 4. АНАТОМІЯ

Тема 9. Органи сечовиділення.

Тема 10. Органи розмноження.

Тема 11. Нервова система та органи чуттів.

Тема 12. Органи внутрішньої секреції.

Тема 13. Особливості будови органів свійських птахів.

 

Змістовий модуль 5. ФІЗІОЛОГІЯ

Тема 1. Фізіологія травлення.

Тема 2. Фізіологія крові та лімфи.

Тема 3. Фізіологія крово- та лімфо обігу.

Тема 4. Фізіологія дихання.

 

Змістовий модуль 6. ФІЗІОЛОГІЯ

Тема 5. Обмін речовин і енергії.

Тема 6. Теплорегуляція.

Тема 7. Фізіологія виділення.

Тема 8. Фізіологія шкіри.

Тема 9. Фізіологія розмноження.

Тема 10. Фізіологія лактації.

 

Змістовий модуль 7. ФІЗІОЛОГІЯ

Тема 11. Фізіологія м’язів і нервів.

Тема 12. Фізіологія центральної нервової системи.

Тема 13. Фізіологія вищої нервової діяльності.

Тема 14. Фізіологія аналізаторів.

Тема 15. Фізіологія залоз внутрішньої секреції.

Самостійна робота

 1. Загальна цитологія

 2. Гістологія з основами ембріології

 3. Будова скелету.

 4. З’єднання кісток скелета.

 5. М’язова система.

 6. Система органів шкірного покриву.

 7. Органи травлення.

 8. Система крово- і лімфообігу, кровотворення  та імунного захисту.

 9. Органи розмноження.

 10. Нервова система та органи чуттів.

 11. Органи внутрішньої секреції.

 12. Особливості будови органів свійських птахів.

 13. Фізіологія травлення.

 14. Фізіологія крові та лімфи.

 15. Фізіологія крово- та лімфо обігу.

 16. Фізіологія дихання.

 17. Обмін речовин і енергії.

 18. Фізіологія шкіри.

 19. Фізіологія розмноження.

 20. Фізіологія лактації.

 21. Фізіологія м’язів і нервів.

 22. Фізіологія центральної нервової системи.

 23. Фізіологія вищої нервової діяльності.

 24. Фізіологія аналізаторів.

 25. Фізіологія залоз внутрішньої секреції.

 

Джерела знань

Список рекомендованої літератури

Базова

1. Лисенко М. В., Бойко В. І., Замазій М. Д. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. – К.: Лібра, 1999.

2. Лисенко М.В., Бойко В.І. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин. – К.: Вища школа, 1993.

 

Допоміжна 

1. Бойко В. І. Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин (Практичні заняття). – К.: Вища школа, 1992.

2. Акаєвський А. И. Анатомия домашних животных. – М.: Колос, 1975.

Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія. – К.: Аграрна освіта, 2001.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ МНОЮ
 

© 2017 Методичні матеріали спецдисциплін. Гордо створений з Wix.com

 • Vkontakte Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now